کابل مفتول

این دسته مخصوص کابل های از نوع هادی مفتولی می باشد.

در حال نمایش 10 نتیجه